یاس سپیدوش

یــخ چـــای

یــخ چـــای ابداع این محصول در سال 1904 به صورت کاملاً تصادفی در نمایشگاه سنت لوئیس سوئیس توسط شخصی به نام Richard Blechynden در زمانی که وی جهت معرفی چای سیاه هند و سیلان در تلاش بود اتفاق افتاد. در آن سال موج گرمایی که در سوئیس به وجود آمده بود باعث شد تا حاضرین و بازدیدکنندگان بیشتر به نوشیدنی های سرد و خنک ترغیب شوند و همین امر موجب سرخوردگی و ناامیدی ریچارد در معرفی چای سیاه شد.

ادامه مطلب


یاس سپیدوش