یاس سپیدوش

پرسشنامه تقاضای شغل

دیپلم به بالا

ضمن عرض تشکر از حضور جنابعالی در این مصاحبه، به جهت کسب اطلاع بیشتر و ایجاد یک شناخت مناسب و واقعی، فرم مربوطه را تکمیل نمایید. بدیهی است این اطلاعات بصورت کاملا محرمانه تلقی خواهد شد.

یاس سپیدوش