یاس سپیدوش

اسانس های روغنی طبیعی

اسانس های روغنی طبیعی

اسانس های روغنی طبیعی با استفاده از روش ملایم تقطیر با بخار آب ، مستقیما از منابع طبیعی تولید می گردد . ما بهترین روغن های طبیعی را از سراسر جهان برگزیده ، آنها را پیش از تحویل نهایی به شما دقیقا بررسی و بازبینی می نماییم و ویژگیهای خاص و محصولات ویژه با استفاده از سیستم های تقطیر مستمر ، پالایش خالص و استانداردسازی می گردد .
کاربردها:
- مواد دارویی
- روش های درمان سنتی
- مواد استحمام ، مراقبتهای بهداشتی و بدن سازی
- آروتراپی (عطر درمانی )
- چاشنی ها و عطریاتیاس سپیدوش