یاس سپیدوش

طعم دهنده مجاز خوراکی

طعم دهنده مجاز خوراکی

انتخاب دقیق منابع مطمئن و قابل اتکا از سراسر جهان تضمینی برای عرضه دراز مدت این مواد اولیه است . در ارزیابی منابع و کنترل کیفیت تجارت مواد اولیه را در سطحی بالا تضمین می نماید . طعم دهنده های مجاز خوراکی بی شمار به عنوان منابعی طبیعی درعطرو ترکیبات معطر ، به عنوان طعم در مواد غذایی و مواد اولیه در صنعت داروسازی و آرایشی و بهداشتی به کار برده می شود .
کاربرد :
- تولید طعم های خوراکی
- تولید عطرو رایحه
- صنعت غذا
- صنعت داروسازی
- بهداشت دهان و دندانیاس سپیدوش