یاس سپیدوش

آنتی اکسیدان

آنتی اکسیدان
آنتی‌اکسیدان‌ها در تولید انواع روغن و کره و به‌طورکلی مواد غذایی حاوی چربی بالا استفاده میشوند . با ممانعت و یا به تأخیر انداختن تشکیل رادیکال آزاد، اکسایش لیپیدها را به تأخیر می‌اندازند و طول عمر نگهداری مواد غذایی را بالابرده، درنتیجه از کاهش یافتن کیفیت حسی و تغذیه‌ای مواد غذایی جلوگیری میکنند. آنتی‌اکسیدان‌ها به‌صورت مجزا یا ترکیبی در تولید روغن نباتی، کره، گوشتی فرآیند شده و انواع مغزها کاربرد دارند.
 


یاس سپیدوش