یاس سپیدوش

رنگ های طبیعی خوراکی

رنگ های طبیعی خوراکی

رنگ های طبيعي خوراکی، همانطور که از اسم آنها پيدا است منشاء طبيعي دارند . رنگ های طبيعي خوراکی علاوه بر رنگ دهی و تشدید اشتها با القاء طعم ، دارای خواص تغذیه ای مانند خاصیت آنتی اکسیدانی ، پیش ساز ویتامین ، کاهش عوارض قلبی ، تقویت اشتها ، تقویت بینایی و ...  می باشند . رنگ های طبيعي خوراکی در مقایسه با رنگهاي سنتيک قدرت رنگ دهنده گی کمتری دارند و لذا بايد به مقدار بيشتري مصرف گردند.پايداري اين نوع رنگ ها کم بوده و در مقابل تغيیرات PH ،درجه حرارت و ... به سرعت تجزيه مي گردند.

 یاس سپیدوش