فرم درخواست برای محصول : کلروفیل

یاس سپیدوش

فروش کلروفیل

نام محصول : کلروفیل
ساخت : ایرلند
برند : DDW
شکل : پودری و مایع
رنگ : سبز
کاربرد :
رنگ دهی به انواع نوشیدنیها ، سسها ، ماکارانی ، روکش کیک ، دسر ها و....


صفحه قبلی لیست محصولات مرتبط درخواست نمونه

یاس سپیدوش