فرم درخواست برای محصول : آسپارتام

یاس سپیدوش

فروش آسپارتام

نام محصول : آسپارتام
ساخت : چین - اتریش
برند : WJ
شکل : پودر سفید
توضیحات :
آسپارتام(E951) شیرین کننده مصنوعی غیر ساکاریدی می باشد. 200 برابر شیرین تر از شکر( ساکارز) می باشد. آسپارتام با شیرین کننده های مصنوعی دیگر مانند آسه سولفام پتاسیم مخلوط می شود تا مزه ای شبیه تر به ساکارز ایجاد شود. در درجه حرارت و Phهای بالا هیدرولیز می شود. در نوشابه های گازدار و در دسرهای لبنی و غیر لبنی به عنوان تشدید کننده طعم قابل استفاده می باشد.
 


صفحه قبلی لیست محصولات مرتبط درخواست نمونه

یاس سپیدوش