فرم درخواست برای محصول : پکتین

یاس سپیدوش

فروش پکتین

نام محصول : پکتین
نوع : استفاده در تولید شربت و نوشیدنیهای غلیظ
ساخت : ایتالیا
برند : SILVA
شکل : پودری
رنگ : سفید
کاربرد :
در صنایع غذایی به عنوان قوام دهنده در شربت و نوشیدنیهای غلیظ به کار برده می شود. همچنین به بهبود پراکندگی اسانس و حفظ بهتر عطر کمک کرده و از دوفاز شدن شربت جلوگیری می کند.


صفحه قبلی لیست محصولات مرتبط درخواست نمونه

یاس سپیدوش