فرم درخواست برای محصول : پکتین

یاس سپیدوش

فروش پکتین

نام محصول : پکتین
نوع : استفاده در محصولات با میزان شکر کم و نوشیدنیهای بر پایه شیر
ساخت : ایتالیا
برند : SILVA
شکل : پودری
رنگ : سفید
کاربرد :
به عنوان تثبیت کننده و قوام دهنده برای جلوگیری از دوفاز شدن در نوشیدنیهای بر پایه شیر و انواع دوغ بکار برده میشود.


صفحه قبلی لیست محصولات مرتبط درخواست نمونه

یاس سپیدوش