فرم درخواست برای محصول : اسانس گرانولی برگاموت ارل گری

یاس سپیدوش

فروش اسانس گرانولی برگاموت ارل گری

نام محصول : اسانس گرانولی برگاموت ارل گری
نوع : کپسوپر
ساخت : آلمان
برند : Frey+Lau
شکل : مایع
کد : P0615674

کاربرد :
اسانس چای جهت چای عطری، چای سیاد، چای سبز


صفحه قبلی لیست محصولات مرتبط درخواست نمونه

یاس سپیدوش